Bộ đồ ăn hoa hồng ánh trai

13,500,000

Bộ đồ ăn hoa hồng ánh trai
Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn con thú vàng

15,500,000

Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn con thú vàng
Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn viền đỏ vàng

19,500,000

Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn viền đỏ vàng
Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn viền vàng

17,500,000

Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn viền vàng
Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn xanh chấm bi

19,500,000

Đồ sứ tiệp bộ đồ ăn xanh chấm bi