Bộ đồ ăn hoa hồng ánh trai

13,500,000

Bộ đồ ăn hoa hồng ánh trai
Bộ sứ chén nhỏ con thú

5,200,000

Bộ sứ chén nhỏ con thú
Bộ trà 14 món

3,550,000

Bộ trà 14 món
Bộ trà 4 chân

2,250,000

Bộ trà 4 chân
Bộ trà chiếc lá

12,500,000

Bộ trà chiếc lá
Bộ trà sứ 4 chân đỏ

5,800,000

Bộ trà sứ 4 chân đỏ
Bộ trà sứ 4 chân xanh

5,800,000

Bộ trà sứ 4 chân xanh
Bộ trà sứ con thú

5,000,000

Bộ trà sứ con thú
Bộ trà sứ con thú xanh tím to

5,200,000

Bộ trà sứ con thú xanh tím to
Bộ trà sứ hoa dâu đỏ

5,800,000

Bộ trà sứ hoa dâu đỏ
Bộ trà sứ hoa hồng

4,500,000

Bộ trà sứ hoa hồng
Bộ trà sứ viền đỏ

7,500,000

Bộ trà sứ viền đỏ
Bộ trà sứ vương miện

7,500,000

Bộ trà sứ vương miện
Bộ trà tròn bạc

2,250,000

Bộ trà tròn bạc
Bộ trà vuông bạc

2,250,000

Bộ trà vuông bạc
Bộ trà xanh chấm bi

12,500,000

Bộ trà xanh chấm bi